Dr. Öğr. Üyesi HİLAL KARABULUT NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi HİLAL KARABULUT

T: (0282) 250 2741

M hkarabulut@nku.edu.tr

W hkarabulut.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Psikoloji
Ana Bilim Dalı:Gelişim Psikolojisi
Doktora
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:PSİKOLOJİ (GELİŞİM PSİKOLOJİSİ)
Öğrenim Yılları: 2011-2017
Tez: Ergenlerin saldırgan davranışları, baba katılımı ve baba katılımının yordayıcıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi (2017)
Yüksek Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:PSİKOLOJİ (GELİŞİM PSİKOLOJİSİ)
Öğrenim Yılları: 2009-2011
Tez: Baba katılımının ebeveyn tutumu, bağlanma stili ve çift uyumu açısından incelenmesi (2011)
Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2005-2009
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Dr. Öğr. Üyesi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ / GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ANABİLİMDALI
2018-
Arş. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ / GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI
2017-2018
Araş. Gör. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ / PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ / GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI
2014-2017
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ / GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI
2014-
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ-GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ANABİLİMDALI
2018-
Bölüm Başkan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
2018-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Gelişim Psikilolojisi
Duygusal gelişim
Sosyal Gelişim
Kişilik Gelişimi
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KARABULUT H., ŞENDİL T. G., Okul Öncesi Dönemdeki Baba Katılımının Ebeveyn Tutumlarına Göre İncelenmesi, Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, cilt 2, ss. 143-154, 2018.
Özgün Makale DOAJ, EBSCOhost, ERIH PLUS, CrossRef, Index Copernicu, SOBIAD, TURK MEDLINE, Türk Psikiyatri Dizini, Türk Eğitim İndeksi, idealonline Erişim Linki
2. KARABULUT H., Ergenlik Döneminde Çocuğu Olan Babaların Baba Katılımı veEş Destek Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Psikoloji Çalışmaları Dergisi, cilt 37, ss. 1-17, 2017.
Özgün Makale Türk Psikiyatri Dizini, Sobiad
3. KARABULUT H., ŞENDİL T. G., ANNELİK BEKÇİLİĞİ ÖLÇEĞİ’xxNİN (ABÖ) TÜRKÇE’xxYE UYARLANMASI, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 16, ss. 686-686, 2017.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
4. SIMSIKI H., ŞENDİL T. G., BABA KATILIM ÖLÇEĞİ’xxNİN (BAKÖ) GELİŞTİRİLMESİ, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 49, ss. 104-123, 2014.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ŞENDİL T. G., KARABULUT H., AKYÜZ D., GÜNER ALGAN A., YAHYAOĞLU M., Research on Social Studies, Bölüm: Turkish Adaptation of the Prenatal Maternal Expectations Scale (PMES)., Yayın Yeri: Frankfurt: Peter Lang GmbH., 2016.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. AKYÜZ D., SIMSIKI H., Çocuklar ve Evlilik Çatışması: Aile Anlaşmazlığı ve Çözümünün Etkisi, Bölüm: Sonuçlar, Çıkarımlar ve Yol Gösterici İlkeler, Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık, 2014.
Kitap Tercümesi
2. SIMSIKI H., Çocuklar ve Evlilik Çatışması: Aile Anlaşmazlığı ve Çözümünün Etkisi, Bölüm: Evlilik Çatışmasının Belirli Yönlerinin Çocuklar Üzerindeki Etkileri, Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık, 2014.
Kitap Tercümesi
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KARABULUT H., Father Involvement in terms of Maternal Gatekeeping and Spousal Support, XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences (01.02.2018-03.02.2018).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. SIMSIKI H., ŞENDİL T. G., Baba Katılımının Ebeveyn Tutumu, Bağlanma Stili veÇift Uyumu Açısından İncelenmesi, 17. Ulusal Psikoloji Kongresi (25.04.2012-28.04.2012).
Özet bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Humanitas-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi EBSCO, INDEX COPERNICUS
2. Sosyal Bilimler Metinleri, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi INDEX COPERNICUS
3. Psikoloji Çalışmaları/Studies in Psychology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi ESCI: Emerging Sources Citation Index